ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Telefonul consumatorilor
0219551

Legislatie generala

13-05-2015
 1. Ordinul nr. 594/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
 2. Ordinul nr. 505/2014 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre prestatorii de servicii de plata care desfasoara operatiuni de plata prin intermediul ATM-urilor.
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 4. Ordinul nr. 211/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
 5. Ordinul nr. 414/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României
 6. Ordinul nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României 
 7. Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României 
 8. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 9. Legea nr. 202/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă 
 10. Ordinul nr. 473/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor
 11. Ordinul 72/2010 privind unele masuri de informare ale consumatorilor
 12. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 13. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
 14. Ordinul nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societăţile financiare bancare şi nebancare
 15. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control
 16. Ordonanța nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 17. Ordonanța nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
 18. Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 
 19. HG nr. 677 din 19 septembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul