ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Telefonul consumatorilor
0219551

ONG


Ce este o asociatie de consumatori? In sensul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt considerate organizatii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, si care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, in general. Cum se constituie o asociatie de consumatori? Asociatia este su... citeste tot

Cursuri de pregatire


În atenţia asociaţiilor neguvernamentale de consumatori Vă comunicăm că, sub egida Biroului European al Organizatiilor de Consumatori (BEUC),  se organizează periodic cursuri de pregătire interactive „Trace”, finanţate în întregime de la bugetul UE, în scopul consolidării capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de consumatori.   Cursurile de pregătire sunt deschise organizaţiilor neguvernamentale de consumatori din UE, din ţările candidate şi cele din spaţiul ... citeste tot

Legislatie ONG


1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 2. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 250/2004 privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică; 3. H.G. nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a... citeste tot